Aplikácia pre mobil

AndroidApple

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partneri obce Švošov

BCFeDevelopment

 

 

 

Liptovská stavebná spoločnosť

Gamo

Kovex

veri2

Sklenárstvo Jaroslav Babušiak

Bautherm

Raiffeisen banka

Zico s.r.o.mondiexpodom

Kovobrábanie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dokumenty Obce Švošov

Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 392x

VZN o číslovaní stavieb a označovaní ulíc Stiahnuté: 423x

Výsledky - Komunálne voľby 2014 Stiahnuté: 394x

VZN č.1/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 325x

VZN č.4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 318x

VZN č.2/1996 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v k.ú. Švošov Stiahnuté: 255x

VZN č.1/2014 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 241x

VZN č.2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Švošov Stiahnuté: 194x

Príloha č.1 k VZN č.2/2016 - Trhový poriadok Stiahnuté: 193x

VZN Obce Švošov č.1/2011 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Švošov Stiahnuté: 188x

VZN obce Švošov č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 190x

VZN obce Švošov č.5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Švošov Stiahnuté: 177x

Príloha k VZN č.5/2016 Stiahnuté: 177x

VZN obce Švošov č.4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 Stiahnuté: 183x

Poplatky obce za služby Stiahnuté: 171x

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Švošov na roky 2016-2020 (PHSR) Stiahnuté: 56x

VZN obce Švošov č.2/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 31x

Dokumenty Švošovská pätnástka

Výsledky pretekov v behu Švošovská Pätnástka XXXIV. ročník zo dňa 28.03.2015 Stiahnuté: 422x

Výsledky pretekov v behu Švošovská Pätnástka XXXIII. ročník zo dňa 29.03.2014 Stiahnuté: 370x

Výsledky pretekov v behu Švošovská Pätnástka XXXII. ročník zo dňa 23.03.2013 Stiahnuté: 395x

Stránka

A picture