Menu
Obec Švošov
ObecŠvošov
extended searching

Contracts

Date of publication Name
Contract no.
price * Contracting parties

Dohoda číslo 23/§52/2015/ŠR

299/2015

5 043,60 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Švošov

Zmluva o termínovanom úvere

33/004/15

70 000,00 EUR

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Švošov

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky

33/004/15

70 000,00 EUR

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Švošov

26. 8. 2015

Dohoda č.11/§50j/NS 2015/ŠR

301/2015

4 922,88 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Švošov

14. 9. 2015

Dodatok č.1/2015 k dohode č.23/§52/2015/ŠR

318/2015

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Švošov

14. 9. 2015

Kúpna zmluva

323/2015

65 000,00 EUR

Monika Pialová

Obec Švošov

17. 9. 2015

Zmluva o výpožičke podperných bodov

327/2015

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Obec Švošov

19. 10. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 7/10/2015

336/2015

3 000,00 EUR

MONDI SCP, a.s.

Obec Švošov

9. 11. 2015

Dodatok č.1 k zmluve č.200510055

385/2015

0,00 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Obec Švošov

19. 11. 2015

Dodatok č.1/2015 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

402/2015

600,00 EUR

Obec Švošov

Obecný športový klub Švošov

23. 11. 2015

Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

407/2015

150,00 EUR

Obec Švošov

Centrum voľného času Elán

23. 11. 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny

409/2015

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Švošov

7. 12. 2015

Dohoda č.15/24/010/40

424/2015

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Švošov

9. 12. 2015

Dohoda č.15/24/012/36

431/2015

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Švošov

23. 12. 2015

Kúpna zmluva

452//2015

5 940,00 EUR

GAMO a.s.

Obec Švošov

30. 12. 2015

Mandátna zmluva

453/2015

1 500,00 EUR

LUURTIP s.r.o.

Obec Švošov

30. 12. 2015

Kúpna zmluva

454/2015

1,00 EUR

Obecný športový klub Švošov

Obec Švošov

30. 12. 2015

Dodávateľsko-odberateľská zmluva

457/2015

5 000,00 EUR

Obec Švošov

KOMI-stav, s.r.o.

30. 12. 2015

Konica Minolta Prenájom

458/2015

73,12 EUR

Obec Švošov

Konica Minolta Slovakia s.r.o

4. 1. 2016

Zmluva o koncesii na dodávky elektrickej energie

2/2016

0,00 EUR

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.

Obec Švošov

4. 1. 2016

Zmluva o dodávke elektriny

3/2016

0,00 EUR

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.

Obec Švošov

8. 1. 2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny

10/2016

Not applied

Obec Švošov

BCF s.r.o.

11. 1. 2016

Mandátna zmluva

51/2016

1 500,00 EUR

LUURTIP s.r.o.

Obec Švošov

2. 2. 2016

Zmluva o dielo č.Z17-014-0003/2016

49/2016

87 254,40 EUR

Swietelsky-Slovakia s.r.o.

Obec Švošov

8. 2. 2016

Mandátna zmluva

147/2016

1 500,00 EUR

LUURTIP s.r.o.

Obec Švošov

* The above given price is final. In case that the party to contract is VAT payer, the price is given incl. VAT..

Displayed 1-25 of 241

Zverejňovanie

Feast

Today is 18.4.2024

Today's name day Graeme, Percy

Tomorrow's name day Gerry

Facebook

 

Photogallery

Random selection from gallery

Visit rate

Visit rate:

ONLINE:5
TODAY:230
WEEK:865
TOTAL:930395

Švošov

obec na Dolnom Liptove