Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Partneri obce Švošov

BCFeDevelopment

 

 

 

Liptovská stavebná spoločnosť

Gamo

Kovex

veri2

Sklenárstvo Jaroslav Babušiak

Bautherm

Raiffeisen banka

Zico s.r.o.mondiexpodom

KovobrábanieklaukeAlterna

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vysluhovanie sviatostí

 

SVIATOSŤ KRSTU
 
Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľného daru Božej milosti. Pri krste Boh očisťuje človeka od hriechu a dáva jeho životu novú kvalitu – schopnosť dôverného kontaktu s Bohom, dar priateľstva s Bohom a podobnosť s Kristom. Krst je novým začiatkom, zapojením do Božieho života a do Božej rodiny - cirkvi. Ak sa chcete zoznámiť s učením Katolíckej cirkvi, stať sa kresťanmi - katolíkmi a tak sa pripraviť na sviatosť krstu a na prijatie do Katolíckej cirkvi, oslovte kňazov farnosti (osobne, emailom, telefonicky). Rodičia, ak chcete svoje dieťa (vo veku do 18 rokov) pokrstiť v našej farnosti, príďte prosím na faru s rodným listom dieťaťa. Dohodneme termín krstnej prípravy a termín krstu Vášho dieťaťa. Sviatosť krstu sa v našej farnosti vysluhuje pri sv. omši, prípadne po sv. omši v nedeľu.
 
SVIATOSŤ BIRMOVANIA
 
Birmovanie v nás upevňuje Boží život, posilňuje a zdokonaľuje nás silou Svätého Ducha. Boh-Duch svätý svojou pomocou a vedením učí človeka prežívať a zvládať životné situácie nielen vlastnou silou a nielen ľudskou logikou. Umožňuje človeku, aby čerpal silu z Božej lásky. Ukazuje nám cestu i tam, kde sme so svojimi ľudskými možnosťami v koncoch. Ak máte viac ako sedemnásť rokov, ste pokrstení a chcete žiť plným kresťanským životom, máte predpoklady na prijatie sviatosti birmovania. Oslovte kňaza vo fornasti, ktorý vám poskytne viac informácií o príprave na prijatie sviatosti birmovania.
 
SVIATOSŤ EUCHARISTIE
 
Sviatosť eucharistie je pamiatkou a sprítomnením Božej lásky k ľuďom a spásy, ktorú Ježiš uskutočnil svojim životom, smrťou a zmŕtvychvstaním. Jeho želaním je, aby ľudia na jeho lásku stále pamätali, aby ju prijímali a žili z nej. Eucharistiu slávime denne vo zverejnenom čase. Prítomnosť Krista v Eucharistii trvá i po omši. Vo svätostánkoch sa uchováva premenený chlieb. Kresťania sa tu môžu stretávať s Kristom v osobnej modlitbe a upevňovať s ním priateľstvo, aby dokázali v živote uskutočňovať to, čo v Eucharistii dostali. Každý prvý piatok je vo farskom kostole spoločná adorácia od 16.00-17.45.
 
SVIATOSŤ POKÁNIA
 
Hriech narušuje naše spoločenstvo s Bohom i ľuďmi, zraňuje ich a uzatvára nás životu, láske a dobru. Boh nás volá a ponúka nový začiatok. Vo sviatosti pokánia kresťan ľutuje a vyznáva svoje zlé skutky a stretá s milosrdným Bohom, ktorý mu odpúšťa hriechy, dáva mu pokoj a novú silu na konanie dobra. Pokanie je proces obrátenia, ľútosti a zadosťučinenia. Dôležitejšie než vonkajšia je vnútorná zmena, nový spôsob života, rozchod s hriechom, odklon od zla a túžba zmeniť svoj život. V našej farnosti môžete prijať sviatosť zmierenia v kostole kedykoľvek na požiadanie a každý piatok od 17.30 do sv. omše, pred prvým piatkom v mesiaci aj v pondelok a stredu od 17:30 do sv. omše a na prvý piatok od 16:00 do 17:40 h. Sviatosť zmierenia vysluhujeme aj doma, a to chorým na prvý piatok od 9:00 hod ráno.
 
SVIATOSŤ POMAZANIA
 
Svätým pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev porúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby ich pozdvihol a zachránil, ba ich aj povzbudzuje, aby boli na osoh Božiemu ľudu tým, že sa dobrovoľne pridružia ku Kristovmu utrpeniu a jeho smrti. O tejto sviatosti píše apoštol Jakub: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu” (Jak 5, 14-15). Ak ste vážne chorí, požiadajte o vyslúženie tejto sviatosti. Ak poznáte vážne chorých vo svojom okolí, povzbuďte ich k prijatiu sviatosti pomazania chorých a sprostredkujte im návštevu kňaza. Ak je chorý doma, požiadajte o návštevu miestneho kňaza, ak je chorý v nemocnici, informujte sa o kňazskej službe priamo na oddelení. Sviatosť zmierenia vysluhujeme v našej farnosti aj pri slávení Eucharistie spravidla raz v roku, na sviatok Lurdskej Panny Márie (11. februára).
 
SVIATOSŤ KŇAZSTVA
 
Kňazstvo je osobné povolanie, ktoré spočíva v tom, že kňaz je osobitým spôsobom zasvätený Kristovi, Veľkňazovi, Učiteľovi, Posvätiteľovi a Pastierovi svojho ľudu, vkladaním rúk a vzývaním Ducha Svätého vo sviatosti kňazstva. Prinášajúc najsvätejšiu obetu, v ktorej sa sprítomňuje a uskutočňuje jedinečná Kristova obeta, kňaz je zárukou, že sa aj naďalej uskutočňuje dielo vykúpenia. Ak v srdci cítite, že vás Boh volá zasvätiť vlastný život jenu a službe blížnym, navštívte kňaza, ktorému dôverujete a poradí vám ako Bohu odpovedať.
 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA
 
Boh stvoril človeka z lásky a povolal ho k láske; to je základné povolanie každého človeka. Vzájomná láska muža a ženy je obrazom jeho lásky k človeku. Zlo okolo nás i v nás sa prejavuje aj vo vzťahu medzi mužom a ženou. Pôvodná jednota je narušená, preto potrebujú Božiu milosť. Sviatosť manželstva je znakom jednoty Krista a cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa tou láskou, ktorou Kristus miluje cirkev; zdokonaľuje ľudskú lásku, upevňuje nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje manželov. Ak chcete prijať sviatosť manželstva, príďte na faru tri mesiace pred plánovanou svadbou dohodnúť termín svadby a termíny predmanželskej prípravy. Ak žijete len v civilnom manželstve a chcete ho cirkevne splatniť, neváhajte o tom rozprávať s kňazom, s ktorým dohodnete podrobnosti.
A picture