Aplikácia pre mobil

AndroidApple

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Partneri obce Švošov

BCFeDevelopment

 

 

 

Liptovská stavebná spoločnosť

Gamo

Kovex

veri2

Sklenárstvo Jaroslav Babušiak

Bautherm

Raiffeisen banka

Zico s.r.o.mondiexpodom

Kovobrábanieklauke

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dokumenty Obce Švošov

Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 625x

VZN o číslovaní stavieb a označovaní ulíc Stiahnuté: 670x

Výsledky - Komunálne voľby 2014 Stiahnuté: 625x

VZN č.1/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 573x

VZN č.4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 534x

VZN č.2/1996 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v k.ú. Švošov Stiahnuté: 479x

VZN č.1/2014 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 455x

VZN č.2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Švošov Stiahnuté: 391x

Príloha č.1 k VZN č.2/2016 - Trhový poriadok Stiahnuté: 438x

VZN Obce Švošov č.1/2011 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Švošov Stiahnuté: 400x

VZN obce Švošov č.5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Švošov Stiahnuté: 396x

Príloha k VZN č.5/2016 Stiahnuté: 390x

VZN obce Švošov č.4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 Stiahnuté: 400x

Poplatky obce za služby Stiahnuté: 380x

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Švošov na roky 2016-2020 (PHSR) Stiahnuté: 371x

VZN obce Švošov č.2/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 239x

VZN obce Švošov č.1/2017 o určenídotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 Stiahnuté: 214x

VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 Stiahnuté: 130x

VZN č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 134x

Dokumenty Švošovská pätnástka

Výsledky pretekov v behu Švošovská Pätnástka XXXIV. ročník zo dňa 28.03.2015 Stiahnuté: 697x

Stránka

A picture