Aplikácia pre mobil

AndroidApple

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Partneri obce Švošov

BCFeDevelopment

 

 

 

Liptovská stavebná spoločnosť

Gamo

Kovex

veri2

Sklenárstvo Jaroslav Babušiak

Bautherm

Raiffeisen banka

Zico s.r.o.mondiexpodom

Kovobrábanieklauke

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dokumenty Obce Švošov

Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 632x

VZN o číslovaní stavieb a označovaní ulíc Stiahnuté: 688x

VZN č.1/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 600x

VZN č.2/1996 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v k.ú. Švošov Stiahnuté: 490x

VZN č.2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Švošov Stiahnuté: 402x

Príloha č.1 k VZN č.2/2016 - Trhový poriadok Stiahnuté: 460x

VZN Obce Švošov č.1/2011 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Švošov Stiahnuté: 413x

VZN obce Švošov č.5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Švošov Stiahnuté: 408x

Príloha k VZN č.5/2016 Stiahnuté: 397x

Poplatky obce za služby Stiahnuté: 394x

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Švošov na roky 2016-2020 (PHSR) Stiahnuté: 421x

VZN obce Švošov č.2/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 251x

VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 16x

VZN č.2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 11x

VZN č.3/2019 o podmienkach držania psov na území obce Švošov Stiahnuté: 10x

Dokumenty Švošovská pätnástka

Výsledky pretekov v behu Švošovská Pätnástka XXXIV. ročník zo dňa 28.03.2015 Stiahnuté: 713x

Výsledky pretekov v behu Švošovská Pätnástka XXXIII. ročník zo dňa 29.03.2014 Stiahnuté: 1362x

Výsledky pretekov v behu Švošovská Pätnástka XXXII. ročník zo dňa 23.03.2013 Stiahnuté: 1010x

Výsledky pretekov v behu Švošovská Pätnástka XXX. ročník zo dňa 26.03.2011 Stiahnuté: 509x

Výsledky pretekov v behu Švošovská Pätnástka XXIX. ročník zo dňa 27.03.2010 Stiahnuté: 1286x

Stránka

A picture