Aplikácia pre mobil

AndroidApple

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partneri obce Švošov

BCFeDevelopment

 

 

 

Liptovská stavebná spoločnosť

Gamo

Kovex

veri2

Sklenárstvo Jaroslav Babušiak

Bautherm

Raiffeisen banka

Zico s.r.o.mondiexpodom

Kovobrábanieklauke

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dokumenty Obce Švošov

Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 786x

VZN o číslovaní stavieb a označovaní ulíc Stiahnuté: 847x

VZN č.1/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 764x

VZN č.2/1996 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v k.ú. Švošov Stiahnuté: 642x

VZN č.2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Švošov Stiahnuté: 553x

Príloha č.1 k VZN č.2/2016 - Trhový poriadok Stiahnuté: 624x

VZN Obce Švošov č.1/2011 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Švošov Stiahnuté: 547x

VZN obce Švošov č.5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Švošov Stiahnuté: 544x

Príloha k VZN č.5/2016 Stiahnuté: 521x

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Švošov na roky 2016-2020 (PHSR) Stiahnuté: 743x

VZN obce Švošov č.2/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 376x

VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 206x

VZN č.3/2019 o podmienkach držania psov na území obce Švošov Stiahnuté: 118x

VZN č.2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 Stiahnuté: 136x

Rozpočet na roky 2021, 2022, 2023 Stiahnuté: 58x

VZN obce Švošov č.2/2020 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 Stiahnuté: 62x

PHSR obce Švošov na roky 2016-2020 verzia 1.1 Stiahnuté: 19x

Poplatky obce za služby Stiahnuté: 6x

Dokumenty Švošovská pätnástka

Výsledky pretekov v behu Švošovská Pätnástka XXXIV. ročník zo dňa 28.03.2015 Stiahnuté: 884x

Výsledky pretekov v behu Švošovská Pätnástka XXXIII. ročník zo dňa 29.03.2014 Stiahnuté: 1484x

Stránka

A picture